Integritetspolicy

Vi följer EU:s Dataskyddsförordning, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL) och ställer högre krav på information och dokumentation på de som hanterar någon form av personuppgifter. Vi har kartlagt hur GDPR påverkar vårt, våra samarbetspartners och leverantörers arbetssätt samt följer kontinuerligt upp att vår plan efterlevs.

För mer information angående Dataskyddsförordningen (GDPR).

Välkommen att kontakta oss på e-post: gdpr@bigtravel.se